Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Start > Kalendarz szkolny
Kalendarz szkolny na rok 2017/2018 Drukuj

 

04.09.2017

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

11.09.2017

Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III

12.09.2017

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VII

14.09.2017

Konferencja Rady Pedagogicznej

09.10.2017

Konsultacje  z rodzicami uczniów klas I-III
10.10.2017Konsultacje z rodzicami uczniów klas IV - VII

11.10.2017

Pasowanie na ucznia szkoły

06.11.2017

Konsultacje  z rodzicami uczniów klas I-III

07.11.2017

Konsultacje z rodzicami uczniów klas IV - VII

10.11.2017

Akademia -  Narodowe Święto Niepodległości

11.2017

Konferencja szkoleniowa

11.12.2017

Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III
(informacje o zagrożeniach)

12.12.2017

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VII
(informacje o zagrożeniach)

22.12.2017

Wigilia szkolna

23.12.-31.12.2017

Zimowa przerwa świąteczna

17.01.2018

Konferencja klasyfikacyjna, konferencja zatwierdzająca wyniki za I semestr

19.01.2018Apel podsumowujący I semestr

22.01.2018

Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III
(wyniki klasyfikacji za I semestr)

23.01.2018

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VII
(wyniki klasyfikacji za I semestr)

24.01.2018

Konferencja podsumowująca pracę szkoły
za I półrocze roku szkolnego 2017/2018

29.01-11.02.2018

Ferie zimowe

15.03.2018

Dzień otwarty szkoły

12.03.2018
Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III
13.03.2018Zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VII
29.03-03.04.2018Wiosenna przerwa świąteczna
04.2018Konferencja szkoleniowa

09.04.2018

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I-III

10.04.2018

Konsultacje z rodzicami uczniów klas IV-VII

14.05.2018Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III
(informacje o zagrożeniach)
15.05.2018Zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VII
(informacje o zagrożeniach)

14.06.2018

Konferencja klasyfikacyjna i zatwierdzająca

19.06.2018

Termin składania świadectw do podpisu

22.06.2018

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

25.06.2018Konferencja podsumowująca pracę za rok szkolny 2017/2018
 
administratorzy strony: Agnieszka Duszyc i Katarzyna Bugaj