Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Start > Pedagog szkolny
Pedagog szkolny


Pedagog szkolny

mgr Anna Żyła

pedagog szkolny

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2017/2018:
 

Poniedziałek 10.00 - 16.00

Wtorek 9.00 - 12.30

Środa 8.00 - 13.00

Czwartek 9.00 - 14.00

Piątek 8.00 - 10.30

 

Działania pedagoga szkolnego obejmują wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.
Pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
 • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądów dla nieletnich,
 • prowadzi zajęcia profilaktyczne, trening asertywności,  zajęcia dotyczące radzenia sobie ze stresem, napięciami, agresji,
 • prowadzi indywidualne zajęcia z uczniami nadpobudliwymi (relaksacja, kinezjologia edukacyjna Dennisona),
 • ćwiczy z uczniami z trudnościami w uczeniu oraz zaburzeniami w uczeniu (dysleksja, dysgrafia itp.),
 • prowadzi zajęcia integracyjne w klasach I,
 • prowadzi konsultacje dla rodziców,
 • współpracuje z instytucami takimi jak MOPS, TPD, TKOPD, Sąd, Policja , PPP, Urząd Miasta,
 • udziela pomocy materialnej.

 

Do pedagoga szkolnego przyjdź gdy:

• Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
• Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
• Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
• Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
• Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
• Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

  

 

Na terenie szkoły o pomoc możesz się zwrócić także do: nauczyciela, wychowawcy, psychologa i każdego pracownika szkoły.

 
administratorzy strony: Agnieszka Duszyc i Katarzyna Bugaj