Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Start > O nas > Historia szkoły
Historia szkoły

Szkoła została założona 1 września 1948 roku. Pierwszym kierownikiem Szkoły był Jan Bujakowski – nauczycielami byli: Helena Błaszczyk, Eugenia Rosiak oraz Irena Okoń. Nauka odbywała się w Budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w godzinach popołudniowych. Pod koniec listopada został Szkole przydzielony budynek po szkole ćwiczeń. Początki działalności szkoły były bardzo trudne - brakowało zaplecza i pomocy naukowych. W szkole uczyli się uczniowie do 17 roku życia.

W kwietniu 1950 roku Szkoła otrzymała budynek mieszkalny przy ul. Sadowej, gdzie mieściła się do styczna 1964 roku. Budynek ten nie był dostosowany do potrzeb szkoły. 27 stycznia 1964 roku Szkoła otrzymała nową siedzibę, w której mieści się do dnia dzisiejszego. Budynek ten był 736 tysiąclatką (4 w Sosnowcu) wybudowaną zgodnie z planem „Tysiąc szkół na 1000 - lecie Państwa Polskiego”. Kierownikiem szkoły nadal był Jan Bujakowski, a jego zastępcą Zdzisława Poros.

W roku szkolnym 1964/65 szkoła liczyła 22 oddziały i ok. 1000 uczniów. Na terenie szkoły działały 2 drużyny zuchowe, 2 drużyny harcerskie , drużyna harcersko – strażacka.
W roku szkolnym 1965/66 szkoła liczyła 29 oddziałów i uczęszczało do niej ponad 1000 dzieci. W roku tym wykończono 3 boiska sportowe i otoczenie szkoły.
Od 1 września 1966 roku kierownikiem szkoły został mianowany Janusz Borcz. Zastępcą kierownika szkoły był Piotrowski. W tym okresie szkoła należała do największych w województwie – liczyła 36 oddziałów i mieściła się w dwóch budynkach: przy ul. Teatralnej i przy ul. Sadowej. Grono Pedagogiczne liczyło 65 nauczycieli.
W latach 1967 – 1972 szkoła uzyskała największe osiągnięcia sportowe. W roku 1972 młodzież zdobyła IV miejsce w Polsce w lekkiej atletyce.
Dnia 1 września 1972 roku dyrektorem szkoły został Jan Wojtyński a jego zastępcą była Danuta Zontek. Grono Pedagogiczne liczyło 31 osób. W szkole uczyło się 954 uczniów w 26 oddziałach – nauka odbywała się na dwie zmiany.
W 1976 roku dyrektorem szkoły został Edward Sowula, a zastępcą Renata Kopacz, która już w listopadzie 1976 roku objęła stanowisko dyrektora. Funkcję tę sprawowała aż do 1985 roku.
Od 1 września 1985 roku stanowisko dyrektora szkoły objęła Barbara Cicha. Zastępcami były Elżbieta Michalik i Danuta Piątkowska.
1 września 2004 roku stanowisko dyrektora szkoły objęła Małgorzata Jedlińska, a wicedyrektorem została Małgorzata Dąbrowska - Wanat.
Dnia 14 czerwca 2006 roku  odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Karola Wojtyły oraz sztandaru.
 
administratorzy strony: Agnieszka Duszyc i Katarzyna Bugaj