Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Start > O nas > Certyfikat jakości
Certyfikat jakości

 

W latach 2004 - 2007 nasza szkoła zdobyła certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości w zakresie wszystkich obszarów pracy:

  • wychowanie i opieka  - rok 2004/2005
  • koncepcja pracy szkoły - rok 2005/2006
  • zarządzanie i organizacja - rok 2006/2007
  • kształcenie - rok 2006/2007

Certyfikaty odbierała Dyrektor Szkoły Małgorzata Jedlińska z rąk Śląskiego Kuratora Oświaty, można je zobaczyć w gablocie na korytarzu na parterze obok schodów.
Certyfikat Śląska Szkoła Jakości jest potwierdzeniem wdrożenia w szkole wewnątrzszkolnego systemu zarządzania jakością i zapewniania jakości i daje szkole prawo do posługiwania się znakiem jakości Q.

 

Śląska Szkoła Jakości

 
administratorzy strony: Agnieszka Duszyc i Katarzyna Bugaj