Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Start
Certyfikat "Chronimy Dzieci"
logo-chd.pngNasza szkoła jako pierwsza szkoła podstawowa w Sosnowcu zdobyła certyfikat Fundacji Dzieci Niczyje "Chronimy Dzieci". "Chronimy Dzieci" to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji. Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci" placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
 
Otrzymanie certyfikatu "Chronimy Dzieci" potwierdza, że nasza szkoła:
  • posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
  • chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
  • dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
  • posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
  • pracownicy są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
  • oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem

 

 

http://www.sp8.sosnowiec.pl/images/Dokumenty/certyfikatfdn.jpg

 

 
« poprzedni artykuł
administratorzy strony: Agnieszka Duszyc i Katarzyna Bugaj