Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Start > O nas > Ceremoniał szkolny
Ceremniał szkolny

Ceremoniał szkolny

Wstęp

Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowywanie młodych ludzi. Ponieważ znajomość savoir - vivre i kultury języka  jest  podstawą funkcjonowania w społeczeństwie, obok wiedzy i umiejętności, przekazywanych na zajęciach lekcyjnych  i pozalekcyjnych, należy  uczyć dzieci i młodzież zasad postępowania  w różnych miejscach i sytuacjach, poczynając  od reguł  dotyczących organizacji świąt  i apeli.


Zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm  zachowania się w czasie uroczystości szkolnych jest Ceremoniał Wewnątrzszkolny, który stanowi integralną część tradycji  i harmonogramu pracy tej placówki. Opisuje symbole szkoły  i formy celebracji sztandaru.


Zadaniem ceremoniału jest również pomoc  w organizacji ślubowań,przyrzeczeń i  apeli. 

 

Symbole szkoły. 


Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły posiada:

a)     patrona – Karol Wojtyła

b)    sztandar,

c)     hymn Szkoły,

d)    ceremoniał  szkolny 
administratorzy strony: Agnieszka Duszyc i Katarzyna Bugaj