Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Start > Partnerzy szkoły
Partnerzy szkoły

ZHP - zwiększenie oferty szkoły o zbiórki zuchowe, umożliwienie dzieciom kształtowania postaw obywatelskich wynikających z tradycji i specyfiki organizacji, stworzenie dzieciom możliwości udziału w organizowanych biwakach, wzbogacenie obrzędowości szkoły. Zuchy biorą udział w cotygodniowych zbiórkach na których zdobywają sprawności zespołowe i indywidualne. Biorą udział w imprezach organizowanych przez KH Sosnowiec: festiwal (I miejsce), spartakiady zuchowe, harcerski start i zakończenie roku zuchowego oraz imprezach organizowanych przez inne gromady (bal karnawałowy, powitanie wiosny). Gromada jest też orgaznizatorem imprez dla sosnowieckich gromad (andrzejki, Imieniny Zucha, wybory Królowej Wiosny). Gromada realizuje kampanię programową “Od tradycji Q nowoczesności”, której zakończeniem będzie zlot chorągwi. W zeszłym roku uczestniczyła w kampanii programowej “Nasz ślad w historii harcerstwa” oraz “Płomyki pamięci”. Co roku zuchy jadą na Jasną Górę po BŚP, które jest potem przekazywane dyrekcji szkoły oraz do okolicznych instytucji i parafii. Drużynowa (nauczyciel) pełni również funkcję namiestnika, ciągle podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w spotkaniach namiestników organizowanych przez Komendę Chorągwi Śląskiej. Udział w konkursach plastycznych organizowanych przez hufiec i chorągiew ( Wielki Konkurs Świąteczny, konkurs na najładniejszą ozdobę wielkanocną, pocztówka z wakacji).

Poradnia Pedagogiczno - Psychologiczna nr 1 ul Sucha 21 w Sosnowcu,  Poradnia Pedagogiczno - Psychologiczna nr 2 ul. Białostocka w Sosnowcu -  zapewnienie profesjonalnej diagnozy dzieci, wspieranie szkoły w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych, zwiększanie oferty szkoły poprzez organizację zajęć dla uczniów szkoły “Wesoła ortografia”, “Zabawy z ruchem”.

Wydział Informacji i Promocji Miasta - pozyskiwanie środków (albumy, rekwizyty z logo miasta) w celu obdarowaniaprzedstawicieli krajów partnerskich w ramach projektu "Comenius".

Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego - gromada zuchowa realizuje program profilaktyczny “Harcerzem być” współfinansowany przez UM, sfinansowanie realizowanych w szkole programów profilaktyki społecznej Epsiolon.

Teatr Zagłębia w Sosnowcu - udział w spektaklach, bajkach czytanych “Maluch w świecie baśni” oraz lekcjach teatralnych.

Miejska Biblioteka - wspólne organizowanie konkursów czytelniczych, lekcji bibliotecznych,akcji np. lato w mieście “Indiańskie lato”, spotkania z ciekawymi ludźmi w ramach sosnowieckich dni literatury: m. in.z Małgorzatą Piekarską -autorką książek dla młodzieży (2010) i w 2013r z Andrzejem Grabowskim-autorem książek dla dzieci, przedstawień telewizyjnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu - udzielanie dzieciom pomocy materialnej, informacja o możliwości skorzystania z refundacji posiłków przez MOPS,kierowanie rodziców po zasiłki celowe,przeciwdziałania patologiom w środowisku rodzinnym w oparciu o grupy robocze „Niebieskiej Karty”

Przedszkola Miejskie nr 5, 19, 55, 56 – dni otwarte dla wychowanków przedszkoli, zorganizowanie dla dzieci z przedszkola nr 56 zajęć otwartych - 0a -”Zwyczaje bożonarodzeniowe”, 0b- “Światowy Dzień Kota”. Udział dzieci z oddziałów zerowych w Andrzejkach organizowanych przez przedszkole przy Naftowej, przedszkolaki z Naftowej przychodzą do nas jeszcze 15 maja na zajęcia “Na łące”, oraz grupy 0a w przedszkolu na Jagiellońskiej, udział grupy O w lekcji pokazowej oraz przedstawieniu przygotowanym przez klasę Ia-”Zdrowo jemy.”, udział grupy O w lekcji pokazowej w klasie Ia “Zwiastuny wiosny”.

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sosnowcu -  wspólne organizowanie rekolekcji wielkopostnych, umożliwienie dzieciom występów na scenie Domu Katolickiego.

MKS MOS (Międzyszkolny Ośrodek Sportowy) Sosnowiec - sportowe zawody szkolne oraz międzyszkolne

UKS Huragan (Uczniowski Klub Sportowy) Sosnowiec - międzyszkolne zawody pływackie.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rajczy - udział w warsztatch ekologicznych “Tajemnice lasu” współfinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, udział w konkursie fotograficznym organizowanym przez Ośrodek (II i III miejsc w roku szk.2010/2011)

Fundacja ekologiczna “Arka”,Ośrodek edukacyjny  Zespół Parków Krajobrazowych - udział w akcji “Listy dla Ziemi” uczniowie podejmują się działań ekologicznych w środowisku domowym, wspólnie z rodzicami wyznaczają “strażnika”, a nastepnie piszą list, którego adresatem jest planeta Ziemia; najciekawsze listy są wysyłane do organizatorów i publikowane na stronie organizacji.

Ośrodek Edukacyjny w Będzinie - uczestnictwo w przyrodniczych zajęciach edukacyjnych ,,Formy ochrony przyrody”, ,,Rozpoznawanie drzew i krzewów”.

Pracownia Psychoedukacji i Profilaktyki Pro-Vita - program profilaktyki uzależnień “Kiszone ogórki” prowadzony przez trenera ,,Provita”

Wydział Nauk o Ziemi - uczestnictwo w organizacji obchodów Dni Ziemi - przeprowadzenie konkursu plastycznego dla klas I-III “Wszystkie Barwy Natury”,  konkursy plastyczne dla klas IV -VI ,,Zostań przyjacielem Planety - Dla Siebie i dla Ziemi”, ,,Człowiek - współczesny rzeźbiarz powierzchni Ziemi, udział w ,,Tęczowych warsztatach”, przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych w Muzeum Schoena, pomoc w organizacji wystawy w Urzędzie Miasta z okazji Dwudziestolecia Dni Ziemi.

Polskie Towarzystwo Geograficzne - uczestnicwo w Festiwalu Ziemi i Badań Polarnych na wydziale Nauk, udział w cyklu wykładów przyrodniczych, w spotkaniach, forum nauczycieli.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Klub Gaja” - uczestnictwo w programie edukacji ekologicznej ,,Zaadoptuj rzekę”i w ,,Światowym Dniu Wody”- przeprowadzenie zajęć terenowych nad rzeką Czarną Przemszą i otoczenie opieką odcinek rzeki w pobliżu szkoły. W ramach współpracy udział uczniów w prelekcji ,,Zanieczyszczenia wód rzek”, a także w programie edukacji ekologicznej ,,Pomagamy zwierzętom”- uczestnictwo w konkursie plastycznym ,,Klimat na Ziemi, a hodowla zwierząt”.  Działania wspierające pomoc w ratowaniu koniu zostały docenione podziękowaniem przyznanym przez  Klub Gaja.

Fundacja ekologiczna "Silesia” - uczestnictwo w konkursie ,,Na najlepiej prowadzoną edukację dla zrównoważonego rozwoju w placówkach oświatowych”, uzyskanie dofinansowania do  zakupu drzew do ogrodu szkolnego, pozyskanie bezpłatnych książek, kalendarzy ekologicznych, w ramach akcji ,,Posadź swoje drzewko”- posadzenie roślin w ogrodzie szkolnym.

Społeczny Komitet Obchodów Dni Ziemi, UM, WNoZ UŚ, PTG - Udział uczniów w konkursach i imprezach (np miting ekologiczny organizowany przez przedszkole nr 34) organizowanych przez inne szkoły. Udział w jubileuszowej wystawie w UM.Konkurs Bieg po zieloną gałązkę.

Wydawnictwo Operon - realizacja programu “Ortograffiti z Bratkiem” na zajęciach wyrównawczych w klasie IIb (w roku szkolnym 2011/2012)

BOŚ Bank - realizacja kampanii “Wiem, co jem, aktywnie po zdrowie”.

Stowarzyszenie Marzeń Dziecięcych STOMAD - organizowanie i dofinansowanie wypoczynku śródrocznego i wakacyjnego (ferie, wakacje) dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym.

Stowarzyszenie “Epsilon” - realizacja programów profilaktycznych, m.in. w klasach III -“Historia Cyryla” (nabywanie wiary we własne możliwości oraz umiejętności dobrych relacji interpersonalnych); w klasach I i II - “Nieśmiała księżniczka”  (rozwój umiejętności społecznych i wsparcie umiejętności radzenia sobie przez dzieci z własnymi problemami.), w klasach IV - Rytm i wartości (wzmacnianie więzi grupowych i kształtowanie właściwej relację z wychowawcą jako osobą znaczącą., rozwijana w projekcie sfera wartości ułatwia młodym ludziom pozytywne postrzeganie siebie oraz postrzeganie świata wokół jako przyjaznego i pozytywnego, w konsekwencji zabezpieczając przed uzależnieniami i innymi zachowaniami ryzykownymi, co stanowi walor profilaktyczny przygotowanego programu) , w klasie VI - “Pamiętnik Maćka” (warsztaty profilaktyczne przeciw odrzuceniu w klasie).

 
administratorzy strony: Agnieszka Duszyc i Katarzyna Bugaj