Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Start > Projekty i programy
Projekty i programy
Program wychowawczo- profilaktyczny "Nie pal przy mnie, proszę"

Program realizowany był w czasie trwania zajęć szkolnych klasy IIa w październiku i listopadzie. Realizacją objętych było 29 uczniów. Więcej...

 
Moda na zdrowie w naszym środowisku

Program prozdrowotno-ekologiczny ,,Moda na zdrowie w naszym środowisku” jest realizowany na zajęciach koła ekologicznego w klasach IV-V szkoły podstawowej. Głównym jego celem jest wspieranie naturalnej aktywności dziecka, w kształtowaniu zachowań sprzyjających zdrowiu i odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego. Więcej...

 
Bajkowa Przygoda

Od września 2009 roku przez 1 godzinę tygodniowo w klasach I- III realizowany jest program własny „BAJKOWA PRZYGODA”. Jest to program czytelniczo- poznawczy. Więcej...

 
Bezpieczna i przyjazna szkoła
Zgodnie z realizowanym przez naszą szkołę programem "Bezpieczna i przyjazna szkoła" raz w miesiącu na godzinie wychowawczej wychowawca, po dyskusji klasowej, dokonuje wyboru jednego ucznia (maksymalnie dwóch) najlepiej przestrzegającego zasad i norm zachowania na terenie szkoły. Więcej...
 
Matematyka innego wymiaru
W 2010 roku Firma ELITMAT rozpoczęła Projekt "MATEMATYKA INNEGO WYMIARU - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej...
 
Smok Mądragon daje radę

„SMOK MĄDRAGON DAJE RADĘ” to edukacyjny projekt profilaktyczny, realizowany w szkołach podstawowych w klasach I-III, obejmujący szeroko rozumianą tematykę bezpieczeństwa dzieci w najbliższym otoczeniu – w domu, w szkole, na drodze czy podczas zabawy. Więcej...

 
Szkoła bez przemocy
Program społeczny „Szkoła bez przemocy” jest prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Więcej...
 
Owoce w szkole
Program Owoce w szkole ma za zadanie przyczynić się do zmiany nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie. Więcej...
 
Szklanka Mleka
Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Więcej...
 
Radosna Szkoła
Program rządowy „Radosna Szkoła” umożliwia szkołom podstawowym otrzymanie wsparcia finansowego na wyposażenie szkolnego placu zabaw i sali zabaw. Celem programu jest zapewnienie najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego i warunków do aktywności ruchowej porównywalnej ze standardami wychowania przedszkolnego. Więcej...
 
Nowoczesna pracownia komputerowa

Dnia 6 czerwca 2008 r.  została przekazana do użytku nowa pracownia komputerowa, otrzymana przez szkołę w ramach programu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Więcej...

 
administratorzy strony: Agnieszka Duszyc i Katarzyna Bugaj